Beslutsstöd för räddningstjänsten

Emergency Info bildades 2000 för att utveckla olika beslutsstöd för räddningstjänsten. Pärmen beslutstöd för räddningstjänsten producerades 2004 och visades för första gången på mässan Skydd-04. Vi har också producerat SBFs insatskort i farligt gods pärmarna och kompendium ”Riskområde vid olycka med farligt gods”.

Vi fortsätter att utveckla olika hjälpmedel för räddningstjänsten för att hjälpa vid utbildning samt övning av räddningspersonalen för räddningsinsatser.

Pärm Beslutsstöd för räddningstjänsten
Insats mot farliga ämnen (pocket)
Riskområde farligt Gods