KONTAKT

EmergencyINFO

EmergencyINFO

Sven Johnson

Telegrafberget 10
137 70 Dalarö

sven.johnson@emergencyinfo.se
+46 73 973 1137

Handelsbanken; Bank Giro 

5686-8193


Sven Johnson
Grundaren Sven Johnson arbetar som Brandförman vid Stockholms Brandförsvar och har arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 1977- 2022.
Arbetat sedan 1977 – 2011 som deltidsbrandman i Dalarö och sedan 1980 som heltidsbrandman i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund och sen 1990 i Stockholms brandförsvar och 2008-2022 i Storstockholms brandförsvar. Tjänstgjorde som Kem koordinator mellan 2006-2011 för Storstockholms Brandförsvar samt Länskem organisationen i Stockholms län.

Är utbildad brandmästare med MIRG/RITS utbildning, OPCW utbildning och tjänstgjort på Farsta Brandstation som är kem länsresurs för Stockholms län.

Har tjänstgjort utomlands

2015 Jan – Maj Australien utbildning på NSW brandförsvaret FRNSW för grundutbildning till personal på ca 30 brandstationer med inköp av ny gasdetektor ALTAIR MSA anställd av Sparta Solutions.

för Räddningsverket 92,93 och 94 i fd. Jugoslavien samt Rwanda krisen och senare för Röda korset sedan 1996 RC i olika humanitära katastrofer (15 st) såsom flyktingkatastrofer, jordbävningar, Översvämningar, Tsunami etc. i Uganda 1996,2017, Bangladesh 2017, Tanzania 2015, Nigeria 2018, Mosambique 2019, Sudan, Syd Sudan 1998,2012, 2013 Iran 2003, Pakistan 2011, Indonesien 2024 och Filippinerna 2010, 2013.

Var involverad i fort- och vidare utbildning samt produktutveckling inom Storstockholms brandförsvar. Jobbar med utbildning av Röda korsets delegater framförallt i Europa, Afrika och Latinamerika inom vatten och sanitet. 

Har studerat ”Firefighting operations during civil disturbance” på Belfast Nord Irland 1999 genom ett stipendium från Räddningsverkets inom EU:s expert utbytesprogram samt 2002 genom ett stipendium från Kaare Brandsjö’s stipendiefond.

Var frivillig besättningsman för Sjöräddningen på Dalarö 2002-2022 och har deltagit i sjöräddningssällskapets operation ”Gula Båtarna” i Grekland 2015 aug för att undsätta flyktingar som migrerat över medelhavet till Europa i gummibåtar etc.

Utbildningar för räddningstjänsten
ENSOP, 2016 Frankrike HYRESPONSE  Internationell utbildning för Insats mot vätgas fordon
NAVAL Damage Control, 2018,2019,2021 England, internationellt seminarium för räddningsinsats på fartyg.

MSB/FOI Farliga ämnen/CBRN 7,5 hp Utbildning

SRV Insats & Teknik vid kemikalieolycka, kemikaliebekämpning till sjöss, Internationell/nationell keminsats styrka.