KONTAKT

EmergencyINFO

EmergencyINFO

Sven Johnson

Telegrafberget 10
137 70 Dalarö

 

sven.johnson@emergencyinfo.se
+46 73 973 1137

 

Handelsbanken; Bank Giro 

5686-8193

 


Sven Johnson
Grundaren Sven Johnson arbetar som Brandförman vid Stockholms Brandförsvar och har arbetat inom kommunal räddningstjänst sedan 1977.
Arbetat sedan 1977 – 2011 som deltidsbrandman i Dalarö och sedan 1980 som heltidsbrandman i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund och sen 1990 i Stockholms brandförsvar och 2008 i Storstockholms brandförsvar. Tjänstgjorde som Kem koordinator mellan 2006-2011 för Storstockholms Brandförsvar samt Länskem organisationen i Stockholms län.

Är utbildad brandmästare med MIRG/RITS utbildning, OPCW utbildning och tjänstgör på Farsta Brandstation som är kem länsresurs för Stockholms län.

Har tjänstgjort utomlands för Räddningsverket 92,93 och 94 i fd. Jugoslavien samt Rwanda krisen och senare för Röda korset sedan 1996 i olika humanitära katastrofer (15 st) såsom flyktingkatastrofer, jordbävningar, Översvämningar, Tsunami etc. i Uganda, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Mosambique, Sudan, Syd Sudan Iran, Pakistan, Indonesien och Filippinerna.

Är involverad i fort- och vidare utbildning samt produktutveckling inom Storstockholms brandförsvar. Jobbar med utbildning av Röda korsets delegater framförallt i Europa, Afrika och Latinamerika inom vatten och sanitet. 

Har studerat ”Firefighting operations during civil disturbance” på Nord Irland 1999 genom ett stipendium från Räddningsverkets inom EU:s expert utbytesprogram samt 2002 genom ett stipendium från Kaare Brandsjö’s stipendiefond.

Är frivillig besättningsman för Sjöräddningen på Dalarö och har deltagit i sjöräddningssällskapets operation ”Gula Båtarna” i Grekland för att undsätta flyktingar som migrerat över medelhavet till Europa i gummibåtar etc.

Utbildningar för räddningstjänsten
ENSOP, Frankrike HYRESPONSE  Internationell utbildning för Insats mot vätgas fordon
NAVAL Damage Control, England, internationellt seminarium för räddningsinsats på fartyg.

MSB/FOI Farliga ämnen/CBRN 7,5 hp Utbildning

SRV Insats & Teknik vid kemikalieolycka, kemikaliebekämpning till sjöss, Internationell/nationell keminsats styrka.