Nedladdning

EXEMPEL PÅ DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

Här finns filer för nedladdning och fri användning av er inom räddningstjänstområdet.

Detta är förslag på dokument att användas vid dokumentation av räddningsinsats eller för att skriva olika rapporter.
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) säger att räddningstjänsten måste dokumentera sina beslut samt göra en orsaksutredning. Nedan dokument kan vara till hjälp för er dokumentation på skadeplats eller som sammanställning efter insats.
Saknar ni en blankett så maila oss gärna ert förslag.

Återbesök efter räddningsinsats

Räddningstjänsten/ Brandförsvaret har varit här En blankett för återbesök efter en räddningsinsats

20_00 Räddningstjänsten har varit här_2008

20_00 Brandförsvaret har varit här_2008

Stabsarbete
20_21_Blankett lägesrapport vid räddningsinsats_2005

20_22 Blankett Dokumentation av räddningsinsats_2005

20_23_Blankett registrering på uppsamlingsplats_2005

20_24_Blankett Inkallning till tjänsteplikt 2005

20_25_Blankett registrering av tjänstepliktiga 2005

20_26 Insatsprotokoll vid rök_kemdykarinsats_2008

Dokumentation enligt regelverk (bl.a. Lagen om skydd mot olyckor)
20_40_Blankett rapport om missförhållanden 2005

20_41_Blankett rapport om skada på miljön 2005

Räddningstjänst

20_50_Blankett Avslutande av räddningstjänsten och överlämning 2007

20_51_Blankett Restvärdesrapport 2005

Sjöräddning SAR, Search and Rescue
20_60 OSC Dagbok SAR insats 2012 A3

20_62 OSC Dagbok mindre SAR insats 2012

20_60 OSC Dagbok SAR insats 2012

20_61 OSC lista enheter_skadade 2012

Farligt Godsolyckor
20_80_Blankett Ångtryckskurva vid farligt gods olyckor_2005

20_81 Kartmall – för riskområden vid kemikalieolyckor 2008

Blankett_for_registrering_av_matvarden_vid_olycka_med_farliga_amnen

Arbetsmiljö
PDF fil Blankett för samordning av arbetsmiljöansvaret på skadeplats (provblankett, kom gärna med synpunkter)

Blankett samordningsansvar för arbetsmiljönpå skadeplats 2008

Riskområde Radiak och KEM

(Beräkning av riskområde samt strålning vid radiak insatser)

Radiak riskområde 09 web

Beräkning av riskområde m.m. vid insats med farliga ämnen. Excel fil

Fältmässiga automatiska beräkningar av riskområden vid olycka med farliga ämnen websida b

Brandsläckning Exel Fil
Beräkningar för skumutläggning/skumfyllning

skumutrakning_Weebsida

Böcker
PDF Fil
Rök- och kemdykarbok (en journal för bokföring av rök- och kemdykning)

Rapporter

Observatörsrapport Norge 100722

Rapport Brandkårsinsatser vid civila oroligheter_rev 0305

Report EUROPEAN COMMISSION 1999

Samv_CBRNE_STHLM_Län_Sanering_2011